Siêu độ – Chương 10

Chương 10: Bị cắn trả

Continue reading

Advertisements
Posted in Siêu độ | Tagged | 3 Comments

Siêu độ – Chương 9

Chương 9: Cảnh sát nhập cuộc

Continue reading

Posted in Siêu độ | Tagged | 2 Comments

Siêu độ – Chương 8

Chương 8: Thú nhận

Translator: Jacquelynn Continue reading

Posted in Siêu độ | Tagged | Leave a comment

Siêu độ – Chương 7

Chương 7: Khiếp đảm

Translator: Jacquelynn Continue reading

Posted in Siêu độ | Tagged | 2 Comments

Siêu độ – Chương 6

Chương 6: Giả quỷ

Translator: Jacquelynn Shin Continue reading

Posted in Siêu độ | Tagged | Leave a comment